Інклюзивна освіта

 

Що таке інклюзія?

Останнім часом в освітньому просторі все частіше можна почути таке словосполучення, як «інклюзивна освіта», або «інклюзивне навчання».

Інклюзія– процес включення всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті.

Інклюзія– це процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя.

Інклюзивне навчання– це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних, з урахуванням індивідуальних особливостей таких дітей»

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивна освіта дозволяє:

– Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.

– Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

– Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

– Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

– Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

– Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

– Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

Переваги інклюзивної освіти:
для дітей з особливими освітніми потребами:

– Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

– Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

– Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

– Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

– У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

Для інших дітей:

– Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

– Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

– Діти вчаться співробітництву.

– Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

для педагогів та фахівців:

– Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

– Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

– Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Як потрапити до ліцею на інклюзивне навчання.

1. Подача заяви + висновок ПМПК.

Висновок ПМПК є підставою для створення інклюзивних або спеціальних класів, надання додаткових корекційних послуг дитині в інклюзивному класі та додаткового фінансування школи, в якій навчається дитина з особливими потребами.

2. Якщо дитині потрібен індивідуальний асистент дитини то таку функцію може виконувати один із батьків або особа, визначена батьками (особа, яка їх замінює) згідно їхній письмовій заяві.

3. Складання індивідуальної програми розвитку.

4. Формування індивідуального навчального плану програми.

Будь яка людина у своєму житті може потребувати підтримки і допомоги. Одним із напрямків діяльності ліцею "Львівський" є створення освітнього середовища для соціальної адаптації та гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Пам'ятка для батьків про інклюзію

/Files/images/kartinki/Screenshot_14.jpg

/Files/images/kartinki/Screenshot_15.jpg

/Files/images/kartinki/Screenshot_16.jpg

 

ПЕРЕЛІК
корекційно-розвиткових програм для дітей з особливими освітніми потребами

Назва програми з корекційно-розвиткової роботи

Автори

Для дітей з інтелектуальними порушеннями

 1. «Розвиток мовлення»

Хайдарова О. С., Блеч Г. О.

 1. «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг»

Заремба В. В., Ліщук Н. І., Морозова Н. В., Блеч Г. О.

 1. «Лікувальна фізкультура»

Бобренко І.В.

 1. «Острівець здоров'я»

Ковтун А. В., Кунникова О. О., Стригунова О. М., Бобренко І. В.

 1. «Театральна логоритміка»

Папета О. В., Бобренко І. В., Демянович М. З., Компанієнко О. М, Гладченко І. В.

 1. «Барабанотерапія»

Василевська Л. Є., Гладченко І. В.

 1. «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів»

Жук Т. Я., Трикоз С. В.

 1. «Азбука творчості»

Чеботарьова О. В., Брусенська І. М.

 1. «Музичні краплинки»

Шеклунова Н. О., Міненко А. В.

 1. «У світі ритмів»

Левченко Л. Й., Гладченко І. В.

 1. «Соціально-побутове орієнтування»

Ярмола Н. А.

 1. «Лего-конструювання»

Лапін А. В.

 1. «Цікавий світ Монтессорі»

Дишлюк Т. Б., Чеботарьова О. В.

Для дітей із затримкою психічного розвитку

 1. «Корекція розвитку. Розвиток когнітивної сфери»

Сак Т. В., Прохоренко Л. І.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток особистісної сфери»

Бабяк О. О., Баташева Н. І., Орлов О. В.

 1. «Розвиток мовлення»

Омельченко І. М., Федорович Л. О.

 1. «Ритміка»

Бабяк О. О.

Для дітей з порушеннями зору

 1. «Корекція розвитку. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями зору»

Гудим І. М., Костенко Т. М., Довгопола К. С.

 1. «Соціально-побутове орієнтування»

Легкий О. М.

 1. «Просторове орієнтування» (для сліпих дітей)

Кондратенко С. В.

Для дітей з порушеннями слуху

 1. «Розвиток слухового сприймання та формування вимови»

Федоренко О. Ф., Зганяйко І. Ф.

 1. «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови»

Федоренко О. Ф., Патлай Ю. М.

 1. «Ритміка» (для глухих дітей)

Вовченко О. А.

 1. «Ритміка» (для дітей зі зниженим слухом)
 1. «Лікувальна фізична культура» (для глухих дітей)

Форостян О. І., Шеремет Б. Г., Лещій Н. П., Малій В. М.

 1. «Лікувальна фізична культура» (для дітей зі зниженим слухом)

Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 1. «Корекція розвитку»

Рібцун Ю. В.

 1. «Корекція мовлення»

Трофименко Л. І., Куравська Л. І.

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

 1. «Корекція розвитку» (базова)

Чеботарьова О. В., Іоганова Н. А.

 1. «Корекція розвитку. Соціальна адаптація першокласника»

Яременко О. В.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток пізнавальної діяльності»

Наливкіна Н. М.

 1. «Корекція розвитку. Формування графічних навичок»

Чорна І. В.

 1. «Корекція розвитку. Сенсомоторний розвиток»

П'ята М. І.

 1. «Корекція розвитку. Лего-конструювання»

Лапін А. В.

 1. «Корекція розвитку. Арт-корекція»

Брусенська І. М.

 1. «Корекція розвитку. Формування навчально-мовленнєвої діяльності учнів за допомогою казки»

Літинська Я. Г., Трембалович І. П.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток комунікативної функції мовлення "Говірливий струмок"»

Жеплінська С. В.

 1. «Корекція розвитку. Формування лінгвістичних понять на основі використання асоціативних схем»

Татаринова О. М.

 1. «Корекція розвитку. Формування знань про довкілля засобами пізнавальних завдань»

Гусак Т. О.

 1. «Корекція розвитку. Пізнай навколишній світ»

Пігур О. В., Соколовська І. М., Лазорчин О. С.

 1. «Корекція розвитку. Цікава скринька»

Коваль Л. В.

 1. «Корекція розвитку. Корекційна ритміка»

Гладченко І. В., Шепічак О. О.

 1. «Корекція розвитку. Світ Монтессорі»

Дишлюк Т. Б., Чеботарьова О. В.

 1. «Корекція розвитку. Готовність дитини до навчання в школі (діагностична методика)»

Яременко О. В.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток мовлення»

Ільєнко Т. А., Стах О. Г.

 1. «Лікувальна фізична культура для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату»
Остапенко Т. В., Авраменко Л. Ю., Свистун Г. М.

 

Основні нормативні документи

Закон України від 06.09.2018 №2541-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"

Наказ МОН від 06.09.2018 №977 "Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами"

Постанова КМУ від 22.08.2018 №617 „Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів”

Наказ МОН від 26.07.2018 №816 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями"

Наказ МОН від 26.07.2018 №815 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627"

Наказ МОН від 08.06.2018 №609 "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"