Підготовка до ЗНО і ДПА

Пробне НМТ-2024

Заходи щодо підготовки випускників до участі в НМТ-2024

У 2023 році державна підсумкова атестація проводитися не буде у 4 - 9 класах.

Наказ МОН щодо звільнення від ДПА у 2022-2023 навчальному році.

Мультитест ЗНО–2022: історія України

Яким буде зміст завдань блоку НМТ з історії України?

Зміст завдань блоку НМТ з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. Ця частина охоплює певні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі історії України, а саме теми:

·                 Україна в роки Першої світової війни;

·                 Початок Української революції;

·                 Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

·                 Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

·                 Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

·                 Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

·                 Україна в роки Другої світової війни;

·                 Україна в перші повоєнні роки;

·                 Україна в умовах десталінізації;

·                 Україна в період загострення кризи радянської системи;

·                 Відновлення незалежності України;

·                 Становлення України як незалежної держави;

·                 Творення нової України.

Зверніть увагу, що в блоці НМТ з історії України будуть завдання, що стосуються історичного періоду: «Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст.», тобто лише теми, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.

Яка структура блоку НМТ з історії України? 

Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, з-поміж яких:

·                 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

·                 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з історії України?

Завдання з історії України буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з історії України? 

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з історії України, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:

·             шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;

·             тести ЗНО-ОНЛАЙН з історії України за минулі роки;

·             завдання з історії України, згруповані за певними темами, які відповідають темам, передбаченим програмою;

·             коментарі до тестів з історії України минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування;

·             портрети історичних персоналій обов'язкових на ЗНО з історії;

·             візуалізований перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва.

Така підготовка допоможе не лише якісно повторити теми з історії України, передбачені програмою, чи відпрацювати найбільш проблемні розділи, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

 

Мультитест ЗНО-2022: математика

Яким буде зміст завдань блоку НМТ з математики?

Зміст завдань блоку НМТ з математики буде відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Ця програма охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчалися у шкільному курсі, а саме:

·         «Числа і вирази»;

·         «Рівняння, нерівності і їх системи»;

·         «Функції»;

·         «Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків»;

·         «Планіметрія»;

·         «Стереометрія»

Яка структура блоку НМТ з математики?

Усього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:

·         14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;

·         4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари»);

·         2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Зверніть увагу, що в блоці НМТ з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Як будуть оцінювати завдання блоку НТМ з математики?

Завдання з математики буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100–200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Чи до снаги розв’язати завдання тим, хто вивчав математику на рівні стандарту?

Завдання з математики зможуть розв’язати не лише ті, хто вивчав математику на профільному рівні, а й ті, хто вивчав її на рівні стандарту. Адже здебільшого завдання відповідають саме програмі рівня стандарту. До того ж кожному учаснику тестування буде надана можливість скористатися надрукованими довідковими матеріалами, із якими пропонуємо ознайомитися заздалегідь тут.

Для розв’язання завдань з математики упродовж тестування можна буде скористатися чернеткою.

Як підготуватися до виконання завдання блоку НТМ з математики?

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з математики, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:

·         шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;

·         тести ЗНО-ОНЛАЙН з математики за минулі роки;

·         завдання з математики, згруповані за певними темамиякі відповідають темам, передбаченим програмою;

·         коментарі до тестів з математики минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування.

Така підготовка допоможе не лише якісно повторити теми з математики, передбачені програмою, чи відпрацювати найбільш проблемні розділи, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

 

 

СКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ:

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

У межах вступної кампанії 2022 року передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ), яке проводитимуть у комп’ютерному форматі.  Це випробування міститиме три блоки завдань:

·        з української мови, 

·        з математики та 

·        з історії України. 

Яким буде зміст завдань блоку НМТ з української мови?

Зміст завдань блоку НМТ з української мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української мови. Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови. Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови, а саме теми: 

·        «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»;

·        «Лексикологія. Фразеологія»;

·        «Будова слова. Словотвір»;

·        «Морфологія»;

·        «Синтаксис»;

·        «Стилістика»;

·        «Розвиток мовлення».

Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Яка структура блоку НМТ з української мови?

Усього в блоці НМТ з української мови буде 20 завдань, з-поміж яких: 

·        15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів;

·        5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»). 

Зверніть увагу, що в блоці НМТ з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей, як не буде й завдань з української літератури. 

Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з української мови?

Завдання з української мови буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань блоку НМТ з української мови можна отримати від  0 до 35 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал. 

Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з української мови? 

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з української мови, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати: 

·        тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих років», де обирайте закладки «Українська мова і література» та «Українська мова»;

·        відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021(відео №2відео №3); Підготовка до ЗНО-2021;

·        короткі тематичні тести в  онлайн-тестувальнику з української мови на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

·        інші ресурси, які допоможуть повторити мовні теми, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

 

 http://sch5.gnedu.vn.ua/media/1-4fh.jpg

Український центр оцінювання якості освіти опублікував 

“Путівник учасника ЗНО-2022”.

Прочитати його можна за цим посиланням або нижче.

Для його розроблення команда УЦОЯО проаналізувала всі запити та найпоширеніші запитання, отримані протягом кількох років.

У посібнику є розклад проведення ЗНО та відповіді на такі запитання:

·        ·         Коли можна зареєструватися?

·        ·         Як підготуватися до реєстрації? 

·        ·         Які предмети ЗНО / ДПА вибрати? 

·        ·         Як правильно позначити в програмі реєстрації ті результати ЗНО/ДПА, які вам потрібні? 

·        ·         Який алгоритм реєстрації? 

·        ·         Як дізнатися про стан реєстрації?

·        ·         Для чого потрібно брати участь у пробному ЗНО? 

·        ·         Про що подбати, щоб узяти участь у пробному ЗНО? 

·        ·         Про що варто подбати напередодні ЗНО? 

·        ·         Як визначають результати ЗНО / ДПА? 

·        ·         Як установлюють поріг “склав / не склав”? 

·        ·         Як бути, коли ви не згодні / не згодні з результатом? 

·        ·         Що робити з отриманими результатами?