Нова українська школа

   

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи.

Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєви розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності. 

Дізнайтеся більше про НУШ

Типові освітня програми НУШ  (1-2 клас)

Новий освітній простір (матеріали та рекомендації)

Електронні версії підручників


Нова українська школа: порадник для вчителя 

З 1 вересня 2017 року 100 пілотних шкіл  в Україні розпочали працювати за проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи.

У липні 2017 року учителі перших класів цих класів пройшли навчання під час тренінгів, які проводилися викладачами обласних Іінститутів післяипломної освіти, підготовлених  у рамках тренінгу для тренерів.

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: порадник для вчителя" є свого роду продовженням навчальних тем.

ПОРАДНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ


Докладніше про Нову українську школу:

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НУШ:

Закон України про освіту

Державний стандарт початкової освіти

Проект нової української школи